Naše služby

Naše služby

 

REALITY, FINANCIE, ÚVERY

 

Pri predaji nehnuteľnosti zabezpečujeme:

• kompletný servis až po odovzdanie nehnuteľnosti

• aktuálny list vlastníctva z katastra

• vypracovanie kúpnej zmluvy

• vypracovanie návrhu na vklad do katastra

• úhrada poplatkov spojených s prevodom nehnuteľností

– správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra

– notárske poplatky za overenie podpisov predávajúcich

• dohľad nad bezpečným prevodom nehnuteľností

• v rámci spolupráce so všetkými bankami na základe licencie NBS zabezpečíme
profesionálny hypotekárny servis, individuálny prístup a najvýhodnejšiu hypotéku pre klienta

• zabezpečenie poistenia nehnuteľnosti