Naše služby

Pri predaji nehnuteľnosti zabezpečujeme:

• kompletný servis až po odovzdanie nehnuteľnosti
• aktuálny list vlastníctva
• zabezpečenie zmluvnej dokumentácie
• vypracovanie návrhu na vklad do katastra
• úhrada poplatkov spojených s prevodom nehnuteľností
– správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra
– notárske poplatky za overenie podpisov predávajúcich
• dohľad nad bezpečným prevodom nehnuteľností
• v rámci spolupráce so všetkými bankami na základe licencie NBS zabezpečíme
profesionálny hypotekárny servis, individuálny prístup a najvýhodnejšiu hypotéku pre klienta
• zabezpečenie poistenia nehnuteľnosti