Novinky

Vývoj cien nehnuteľností v rokoch 2018 a 2019

Vývoj cien nehnuteľností v rokoch 2018 a 2019

 

Nových bytov je čoraz menej, ceny nehnuteľností aj preto v minulom roku rástli. Relatívne menej bytov však znamená, že sa nenafukuje realitná bublina podobná tej z roku 2009.

 

Rast cien v roku 2018

Cena bývania sa zvyšovala vo štvrtom štvrťroku aj počas celého roka. „Priemerná cena bývania vzrástla vo štvrtom štvrťroku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 30 eur/m2 na 1463 eur/m2. Znamená to rast oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 2,1 %, čo je výsledkom rastu priemernej ceny bytov o 3,4 % pri poklese priemernej ceny domov o 0,2 %,“ hovorí Národná banka Slovenska (NBS). Priemerná cena bytov sa vo štvrtom štvrťroku 2018 zvýšila dosť výrazne, teda o 60 eur/m2 na 1787 eur/m2,“ upozorňuje NBS. V tomto roku aj cena v Bratislave prvý krát prekonala hodnotu 2000eur za meter štvorcový, presnejšie to bolo 2016eur na konci roku.

 

Rok 2019

NBS pripravilo opatrenia, ktoré by mali realitný trh brzdiť, no tieto kroky nemusia stačiť. „K úplnému zvratu na trhu by prišlo len v prípade zvýšenia úrokových sadzieb v Európskej centrálnej banke (ECB). Slovenský realitný trh dlhodobo ťaží z vysokého konkurenčného prostredia v bankovom sektore a nízkych úrokových sadzieb. Napriek rastu cien a vysokému dopytu produkcia nových bytov už pár rokov spomaľuje. Predzásobenie v ponuke bytov tak v najbližšom období nehrozí aj preto, že developeri veľmi opatrne fázujú svoje projekty. Je predpoklad, že základné faktory ovplyvňujúce slovenský realitný trh sa pre rok 2019 nezmenia,“ upozorňuje portál Nehnuteľnosti.sk.

Ceny nehnuteľností by teda mohli rásť naďalej. „Ekonomická situácia na Slovensku ostáva aj naďalej priaznivá, pričom vývoj na trhu práce prispieva k zvyšovaniu disponibilných príjmov domácností. Menová politika ECB je stále celkovo akomodatívna, aj keď postupne sa začne opatrne  posúvať smerom k normálu, a rast úverovania bude ovplyvnený opatreniami Národnej banky. Celkovo tento rok môžeme očakávať pokračovanie rastu cien bývania, ale miernejším tempom,“ hovorí Katarína Muchová.

Svoje tromfy v rukáve tak pre rok 2019 majú aj predávajúci a aj záujemcovia o kúpu bytu. „V roku 2019 ostávajú misky váh vyrovnané na oboch stranách. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska tvrdí, že tento rok bude priaznivý pre predávajúcich i kupujúcich. Ceny, predovšetkým starších nehnuteľností, sú veľmi vysoké, čo otvára priestor na výhodný predaj. Naopak, v prípade kúpy sú na Slovensku historicky najnižšie úrokové sadzby na hypotéku a ponuka nehnuteľností je, i napriek aktuálnemu poklesu, stále zaujímavá. Odborníci odporúčajú zamerať sa najmä na kúpu novostavieb,“ uzatvára spoločnosť Across Private Investments.

 

Ceny podľa krajov za posledný rok (eur/m2)

2019 SK BA BB KE NR PO TN TT ZA
1Q 1 539 2 053 809 1 035 883 988 895 1 124 1 076
2Q 1 556 2 072 843 1 016 857 1 025 948 1 146 1 099

 

2018 SK BA BB KE NR PO TN TT ZA
Y 1 464 1 973 777 1 071 748 875 786 1 060 936
1Q 1 431 1 945 769 1 073 691 830 749 1 000 883
2Q 1 463 1 981 789 1 079 725 870 764 1 040 916
3Q 1 461 1 950 771 1 088 767 873 800 1 093 954
4Q 1 502 2 016 780 1 046 810 925 832 1 106 990